سری سیزدهم مسائل دوماهانه ریاضی – خرداد ۱۴۰۳

برای دانلود سوالات، اینجا را کلیک نمایید.

سری دوازدهم مسائل دوماهانه ریاضی – فروردین ۱۴۰۳

برای دانلود سوالات، اینجا را کلیک نمایید.

سری یازدهم مسائل دوماهانه ریاضی – بهمن ۱۴۰۲

برای دانلود سوالات، اینجا را کلیک نمایید.

سری دهم مسائل دوماهانه ریاضی – آذر ۱۴۰۲

با تشکر از آقای دکتر محمود صیرفی‌زاده، مجموعه سوالات ارسالی توسط ایشان، اینجا به اشتراک گذاشته می‌شود. این Pdf شامل حل سری قبلی مسائل آماده شده توسط ایشان و آقای ریموند توماس نیز هست. علاقه‌مندان می توانند پاسخ‌ها (به انگلیسی) را تا ۲۹ فوریه ۲۰۲۴ به Mah_Sayr@icloud.com ارسال نمایند.

سری نهم مسائل دوماهانه ریاضی – مهر ۱۴۰۲

لینک دانلود سری نهم سوالات

با تشکر از آقای دکتر محمود صیرفی‌زاده، منبع این سری از سوالات عبارتست از:

MEC Monthly Problems in Mathematics
Department of Mathematics
Medgar Evers College/CUNY
Published since 2006
Editor: Raymond Thomas
Managing Editor: Mahmoud Sayrafiezadeh

سری هشتم مسائل دوماهانه ریاضی – مرداد ۱۴۰۲

لینک دانلود سری هشتم سوالات

سری هفتم مسائل دوماهانه ریاضی – خرداد ۱۴۰۲

لینک دانلود سری هفتم سوالات

سری ششم مسائل دوماهانه ریاضی – فروردین ۱۴۰۲

لینک دانلود سری ششم سوالات

Problem-6-Farvardin1402

سری پنجم مسائل دوماهانه ریاضی – بهمن ۱۴۰۱

لینک دانلود سری پنجم سوالات

سری چهارم مسائل دوماهانه ریاضی – آذر ۱۴۰۱

لینک دانلود سری چهارم سوالات