سری سوم مسائل دوماهانه ریاضی – مهر ۱۴۰۱

 

لینک دانلود سری سوم سوالات

 

اسامی کسانی که سؤالات را حل کرده‌اند:

امین کشاورز مسائل ۱ و ۲ و ۳ و ۴

محمد رستمی مسئله ۳ لینک حل (مسئله ۳)