سخنرانی پروفسور امیدعلی کرم‌زاده در پنجمین گردهمایی کمیتهٔ بانوان انجمن ریاضی

 

(۱۰ شهریور ۱۴۰۰)

 

برای مشاهدهٔ بهتر، لطفاً از حالت تمام صفحه استفاده کنید.

 

بخش اول

 

بخش دوم

 

بخش سوم

 

بخش چهارم

 

بخش پنجم