سخنرانی خانم دکتر حکیمه محمدی

(سومین گرامی‌داشت روز زنان در ریاضیات – ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰)

برای مشاهده بهتر، لطفا از حالت تمام صفحه استفاده کنید