چالش‌های مهم در ریاست انجمن ریاضی ایران

برای خواندن این سرمقاله خبرنامه لطفا اینجا کلیک کنید.