مهلت نهایی انتخابات انجمن ریاضی ایران‎ تا 29 خردادماه

همانگونه که مستحضرید دور دوم (نهایی) انتخابات شورای اجرایی از ۲۰ خردادماه آغاز شده است.
با توجه به استقبال و درخواست اعضا، این دور از انتخابات تا سه شنبه ۲۹ خردادماه تمدید شده است.

تجربه نشان داده است مشارکت بیشتر اعضای انجمن منجر به انتخاب اعضای شایسته‌تر خواهد شد. امید است شاهد حضور فعال همه نسل‌های ریاضی ایران در تعیین شورای اجرایی آینده انجمن باشیم. ‌‌

ims.saminhamayesh.ir

با سپاس
اکرم صادقی
رییس دبیرخانه انجمن ریاضی ایران