انتشار اولین کتاب توسط کمیته انتشار کتاب انجمن

با کمال خوشوقتی به اطلاع می رساند که کمیته انتشار کتاب انجمن با مدیریت استاد دکتر فائزه توتونیان، اولین کتاب کمیته را پس از طی مراحل داوری و مزین به لوگوی انجمن منتشر کرد.

کتاب «تجزیه و تحلیل پس‌بهینگی در به‌گزینی خطی نیمه متناهی» توسط استاد دکتر میرکمال میرنیا استاد پیشکسوت دانشگاه تبریز با لگوی انجمن با دسترسی رایگان منتشر شد. لازم به ذکر است که تمام هزینه‌های مربوط به آماده سازی و انتشار این کتاب منحصرا توسط مترجم تأمین گردیده است.

دانلود کتاب