تمدید مهلت انتخابات انجمن ریاضی ایران‎ تا 17 اسفند ماه

اعضای محترم پیوسته انجمن ریاضی ایران                                                                    

با توجه به استقبال و درخواست اعضا، انتخابات انجمن ریاضی ایران تا پنج شنبه ۱۷ اسفند ماه تمدید شد. خواهشمنداست اطلاع رسانی نمایید تا شاهد حضور فعال جامعه ریاضی در تعیین شورای اجرایی آینده انجمن باشیم. ‌‌

http://ims.saminhamayesh.ir