سخن رییس انجمن ریاضی ایران

زمان انتخابات شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران که در بیش از پنجاه سال فعالیت موثر آن همواره متولی اصلی ریاضیات کشور بوده است نزدیک است. انتخاب افراد توانمند، علاقه‌مند به خدمت و آشنا با چالشهای آموزشی و پژوهشی کشور که آماده‌اند وقت و انرژی خود را داوطلبانه و بدون چشمداشت برای پیشرفت ریاضیات کشور و انجمن به عنوان یک نهاد مستقل صرف نمایند از اهمیت بالایی برخوردار است.

همچنانکه در دوره‌های مختلف شورای اجرائی شاهد بودیم، اعضای گرامی شورا با تخصیص وقت گرانبهای خود به اجرای برنامه‌ها و طرح‌های انجمن همت گماشتهاند. عضویت در شورای اجرایی این انجمن یک منصب تشریفاتی نبوده بلکه مسئولیتی اجتماعی و ارزشمند در حوزه علمی است. به‌خصوص، روسای محترم پیشین انجمن نقش ویژه‌ای را در مدیریت انجمن، پیشنهادهای خلاقانه، و پیشبرد امور با همراهی صمیمانه کارمندان دفتر انجمن ایفا نموده‌اند.

امیدواریم جامعه ریاضی کشور مانند همیشه، فعالانه و آگاهانه با انتخاب افراد دانشمند و باتجربه انجمن خود را یاری نمایند.