جلسه گفت و شنود با سردبیران نشریات انجمن ریاضی ایران

از کلیه علاقه‌مندان برای شرکت در این نشست و آشنایی با آخرین پیشرفت‌های نشریات انجمن دعوت به عمل می‌آید.