استاد دکتر مهدی رجبعلی‌پور، برنده دومین دوره جایزه دکتر محمد قریب

انجمن ریاضی ایران انتخاب شایسته این استاد فرزانه را به ایشان و جامعه ریاضی کشور صمیمانه تبریک عرض می نماید.