پنجاه و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران

پنجاه و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران  از ۲۴ تا ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۳ توسط دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.  اطلاعات تکمیلی در موعد مقتضی به اطلاع علاقه‌مندان خواهد رسید.