مراسم دهه ریاضیات انجمن ریاضی ایران

دهه ریاضیات انجمن ریاضی توسط کمیته بانوان انجمن با همکاری دانشگاه گیلان برگزار می‌شود.

لینک ورود به جلسه : https://vc.guilan.ac.ir/wcims-1402/?proto=true