شرکت دانشجویان دانشگاه‌های ترکیه در ۴۶مین مسابقه ریاضی دانشجویی (۱۴۰۳)

با کمال خوشوقتی به اطلاع می رساند که انجمن ریاضی ترکیه پیشنهاد مصوب شورای اجرائی انجمن ریاضی ایران و کمیته علمی مسابقات ریاضی کشور مبنی بر امکان شرکت دانشجویان کارشناسی دانشگاه‌های ترکیه در ۴۶مین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور که در دانشگاه تبریز برگزار می‌شود را پذیرفت. این انجمن تقبل نمود آنها را برای شرکت (با ارسال مستقیم تقاضا به انجمن ریاضی ایران) تشویق نماید.

کمیته علمی مسابقات و شورای اجرائی انجمن امیدوار است در مسابقات بعدی، امکان توسعه همکاری‌های بین‌المللی از طریق شرکت سایر دانشجویان کشورهای (همجوار) فراهم گردد.