فرآیند ارسال تقاضا، بررسی و تصویب همایش‌های انجمن

گروه‌های ریاضی متقاضی برگزاری همایش‌های انجمن (کنفرانس سالانه، سمینارهای تخصصی، مسابقه ریاضی دانشجویی و …) ابتدا باید پس از تماس با دفتر انجمن از عدم برگزاری همایش مورد نظر توسط دانشگاهی دیگر اطمینان حاصل نموده و سپس نامه رسمی برگزاری از سوی بالاترین مقام دانشگاه (معاونت پژوهشی دانشگاه) را به انجمن ایمیل نموده و رسید دریافت نمایند. امکان رزرو برگزاری وجود ندارد. اولویت برگزاری با دانشگاهی است که علاوه بر امکانات برگزاری، نامه رسمی مذکور را زودتر به انجمن ارسال نموده باشد. تقاضا پس از بررسی کارگروه همایش‌های انجمن و تأیید شورای اجرایی، تصویب شده و از طرف دفتر انجمن پاسخ داده می‌شود.

برای حمایت معنوی (درج لوگو و نام انجمن) تقاضا باید توسط دبیر یا دبیر علمی به انجمن ارسال شود تا پس از بررسی کارگروه همایش‌های انجمن و نظر شورای اجرایی، از طرف دفتر انجمن پاسخ داده شود.

توجه فرمایید که کلیه مکاتبات باید با دفتر انجمن و نه اعضای انجمن، از طریق ایمیل  iranmath@ims.ir (و نه شبکه های اجتماعی) صورت پذیرد.