نامه انجمن ریاضی ایران به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

دانلود pdf نامه

استاد ارجمند جناب آقای دکتر زلفی گل

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

با اهدای سلام ،


احتراماً همان گونه که مستحضر هستید چند سالی است که پذیرش دوره دکتری رشته ریاضی به صورت یک کد رشته کلی دکتری ریاضی و با تعدادی زیر برنامه یا زمینه تخصصی، بر خلاف سایر رشته‌های علوم پایه، صورت می پذیرد. با توجه به تدوین برنامه بازنگری شده دکتری ریاضی در کارگروه تخصصی ریاضی دفتر برنامه ریزی که هم اکنون بررسی آن در کار گروه برنامه ریزی علوم پایه وزارت عتف مطرح است، بررسی پیشنهاد تغییر زیر برنامه و زمینه تخصصی به گرایش به این انجمن واگذار شده است به استحضار می رساند این موضوع در جلسه کمیته برنامه ریزی درسی انجمن ریاضی ایران و نیز شورای اجرایی این انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دلائل و پیشنهاد مشخص انجمن به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:

  1. مهمترین دلیل این است که اخذ مجوز ایجاد رشته در دانشگاه‌ها توسط دفتر گسترش وزارت صورت می‌گیرد. از آنجا که برای ایجاد دوره دکتری، حضور حداقل یک استاد و دو دانشیار و سه استادیار متخصص در آن رشته در گروه مربوط ضروری است، عدم وجود گرایش موجب شده است که دانشگاه ها اعضای متخصص را در زمینه های تخصصی متفاوت رشته ریاضی معرفی و به‌علاوه مجوز عام رشته ریاضی دریافت کنند. به این ترتیب، با این مجوز می توانند علیرغم عدم وجود متخصص کافی در یک زمینه تخصصی، آن زمینه را در دانشگاه خود ایجاد نموده و پذیرش دانشجو داشته باشند که باعث کاهش کیفیت آموزشی و پژوهشی می گردد. حال اگر گرایش را جایگزین زیر برنامه یا زمینه تخصصی کنیم اخذ مجوز منوط به وجود حداقل اعضای متخصص در آن گرایش خواهد بود که امری علمی و منطقی است.

  2. در حال حاضر، پذیرش دانشجو به صورت یک کد رشته تحت عنوان دکتری ریاضی و با تعدادی زیر برنامه در سازمان سنجش صورت می‌گیرد و در مدرک دانش آموختگی فقط دکتری ریاضی بدون ذکر عناوین زیر برنامه ها و زمینه های تخصصی درج می‌گردد. این مساله مشکلاتی را برای این دانش آموختگان در فراخوان های جذب هیات علمی دانشگاه ها و یا استخدام در سازمان های دیگر که برای تخصص های خاصی آگهی می گردد فراهم می سازد که با تغییر به گرایش که موجب درج تخصص در مدرک دانش آموختگی می شود این مشکل برطرف خواهد کرد.

  3. پذیرش دانشجو به صورت گرایش موجب برطرف شدن مشکلات علمی پذیرش دانشجو در مصاحبه کنکور سراسری دکتری و نیز تعیین اساتید راهنما و ارائه بهتر دروس تخصصی آنان خواهد شد.

با توجه به ادله فوق، پیشنهاد صریح انجمن ریاضی ایران تغییر عناوین زیر برنامه و زمینه تخصصی به صورت «گرایش»، چنان‌که در تمام رشته های دیگر علوم پایه (به جز رشته ریاضی) استفاده شده است، می باشد. به عبارت دقیق‌تر، تصویب دکتری ریاضی با 12 گرایش زیر مؤکداً پیشنهاد می‌شود:

دکتری ریاضی – گرایش آنالیز

دکتری ریاضی – گرایش جبر

دکتری ریاضی – گرایش هندسه و توپولوژی

دکتری ریاضی – گرایش معادلات دیفرانسیل و دستگاههای دینامیکی

دکتری ریاضی – گرایش گراف و ترکیبیات

دکتری ریاضی – گرایش ریاضی مالی

دکتری ریاضی – گرایش رمز و کد

دکتری ریاضی – گرایش ریاضیات تصادفی

دکتری ریاضی – گرایش آنالیز عددی

دکتری ریاضی – گرایش تحقیق در عملیات

دکتری ریاضی – گرایش کنترل و بهینه سازی

دکتری ریاضی – گرایش منطق ریاضی

خواهشمند است، در صورت موافقت، مراتب به استحضار معاون محترم آموزشی و مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی وزارت جهت اقدام مقتضی رسانده شود.

پیشاپیش از حسن نظر حضرتعالی کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم.

 

با احترام

محمد صال مصلحیان

رییس انجمن ریاضی ایران