اعضای کمیته انتخابات برای تعیین شورای اجرائی انجمن (مهر ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۶)

در مجمع عمومی عادی انجمن ریاضی ایران که در تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۲برگزار شد همکاران زیر به عنوان اعضای کمیته انتخابات برای تعیین شورای اجرائی (مهر ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۶) برگزیده شدند:

دکتر ساناز ریوازدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دکتر جعفر شفافدانشگاه شهید بهشتی

دکتر قدیر صادقیدانشگاه حکیم سبزواری

دکتر طاهر قاسمی هنریدانشگاه خوارزمی

دکتر فاطمه سادات موسویدانشگاه زنجان

انجمن ریاضی از این همکاران عزیز برای قبول این مسئولیت تشکر می‌نماید و امیدوار است افراد خوش‌فکر، علاقه‌مند، دغدغه‌مند و فعال، به‌ویژه همکاران جوان، که آماده‌اند وقت و انرژی خود را برای پیشرفت انجمن و ریاضیات کشور صرف نمایند، توسط جامعه ریاضی برای قبول این مسئولیت خطیر انتخاب شوند.