اهدای جایزه دکتر فاطمی در مراسم افتتاحیه پنجاه و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران

اهدای جایزه دکتر فاطمی  به خانم زهرا دارایی دبیر ریاضی و دریافت لوح تقدیر جایزه به آقای حسین تقی‌لو دبیر بازنشسته ریاضی از شهر زنجان در مراسم افتتاحیه پنجاه و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران