آگهی انتخاب كمیته انتخابات شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران دوره 1403 – 1406

آگهی انتخاب كمیته انتخابات شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران

دوره 1403 – 1406

 

اعضای محترم پیوسته انجمن ریاضی ایران

با سلام و احترام

عضویت در انجمن ریاضی ایران نه تنها يك امتیاز، بلکه حق شما است. طبق اساسنامه انجمن، كمیته انتخابات متشكل از پنج نفر از بین اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند و  اعضای شورای اجرایی از بین اعضای پیوسته با حداقل سه سال سابقه عضویت در انجمن برای یك دوره سه ساله، به ترتیب اكثریت آراء مكتسبه از اعضای پیوسته[*] یا وکلای آن ها برگزیده می‌شوند.

به استحضار می‌رساند که انتخابات كمیته انتخابات شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران مربوط به دوره 1403 1406 پیش رو است و لازم به ذکر است؛ تنها افرادی که در دوره مهر 1401 – مهر 1402 عضویت ایشان فعال است در این انتخابات حق رأي دارند.

بنابراین از تمامی افرادی که در این انتخابات تمایل به شرکت دارند و تاکنون نسبت به ثبت نام و یا تمدید عضویت خود اقدام ننموده‌اند درخواست می‌شود از طریق سامانه اعضا یا تماس با دبیرخانه انجمن تا تاریخ  1 شهریورماه اقدام نمایند.
برای مشاهده اعضای پیوسته دوره مهر 1401 – مهر 1402 کلیک نمایید.

[*] اعضای پیوسته باید حداقل درجه كارشناسی ارشد در یكی از شاخه‌های علوم ریاضی، طبق فهرست مورد قبول اتحادیه جهانی ریاضیات یا آخرین رده بندی موضوعی ریاضی داشته باشند. كسانی كه نتوانند عضو پیوسته باشند در صورت تمایل می توانند عضو وابسته انجمن شوند.