پیشرفت‌های اخیر بولتن انجمن ریاضی ایران

با کمال خوشوقتی به استحضار می‌رساند بولتن انجمن ریاضی ایران که توسط اشپرینگر منتشر

می‌شود اخیراً موفق به دریافت حق‌الامتیاز ویژه‌ای شده است. برمبنای توافق انجام گرفته بین رئیس انجمن و اشپرینگر، این ناشر با تخصیص غیرمستقیم آن  (از سال ۲۰۱۸ به بعد) به انجمن موافقت نموده است.

این موفقیت نتیجه تلاش بی‌شائبه سردبیر محترم بولتن، آقای دکتر مجید گازر، بوده است. انجمن ریاضی ایران از همت والای ایشان تشکر و قدردانی می‌نماید.

بولتن انجمن ریاضی ایران قدیمی‌ترین مجله ریاضی ایران می‌باشد که از سال ۱۳۵۳ تاکنون مقالات تحقیقاتی در تمام شاخه‌های ریاضی را به زبان انگلیسی منتشر می‌کند و در پایگاه‌های استنادی معتبر Web of Science, Scopus, MathSciNet, zbMATH نمایه می‌گردد.

 

 

محمد صال مصلحیان

رییس انجمن ریاضی ایران