تفاهم‌نامه بین انجمن ریاضی ایران و انجمن ریاضی عراق

در حاشیه برگزاری دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ریاضی عراق در دانشگاه فردوسی، یک تفاهم‌نامه‌ همکاری بین دو انجمن‌ ریاضی ایران و عراق منعقد گردید که بر اساس آن دو طرف می‌توانند به اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی مورد علاقه طرفین، برگزاری همایش‌ها و مسابقات ریاضی مشترک، و همکاری‌های مشترک در قالب کمیته بانوان بپردازند.