بازدید اعضای شورای اجرایی انجمن از محل برگزاری ۵۴امین کنفرانس ریاضی کشور

اعضای شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران، جناب آقای دکتر محمد صال‌مصلحیان (رییس انجمن ریاضی ایران)، جناب آقای دکتر احمد صفاپور (خزانه‌دار انجمن ریاضی)، جناب آقای دکتر محمد جلوداری ممقانی (عضو شورا)، جناب آقای دکتر مسعود آرین‌نژاد (عضو شورا)، جناب آقای دکتر علی مرصّعی (دبیر ۵۴امین کنفرانس ریاضی ایران و مدیر گروه)، سرکار خانم اکرم صادقی (رییس دبیرخانه انجمن ریاضی)، در روز پنجشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۲ از امکانات و فضای فیزیکی محل برگزاری ۵۴امین کنفرانس ریاضی ایران که به میزبانی گروه ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه زنجان در ۳-۱ شهریورماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد بازدید نموده و پیشنهادهای خود را در این خصوص به دبیر کنفرانس اعلام نمودند.

این خبر بازنشر (با کمی تغییر) خبر زیر است:

https://news.znu.ac.ir/pg/22307