هدیه خانواده شادروان دکتر جواد بهبودیان به مسابقه ریاضی دانشجوئی انجمن

 

پس از درگذشت استاد پییشکسوت جناب آقای دکتر جواد بهبودیان، از طرف خانواده محترم ایشان و از محل وجوه در نظر گرفته شده برای مراسم ختم، مبلغی به منظور تشویق دانشجویان شرکت کننده در مسابقات ریاضی در اختیار انجمن قرار گرفت. امسال که برای اولین بار پس از اقدام خیرخواهانه این خانواده محترم مسابقات به صورت حضوری برگزار شد، با تصویب شورای اجرایی انجمن، از محل این نهاده به دو نفر از شرکت کنندگان، یک نفر از بین خانم ها و یک نفر از بین آقایان، به ترتیب در بین خانم ها و آقایانی که بالاترین نمره را کسب کرده بودند، هدیه ای به رسم یادبود از طرف خانواده آن شادروان اهدا شد. دریافت کنندگان این هدیه در این دوره خانم بهار باقری از دانشگاه تهران و برنده مدال نقره و آقای امیر محمد قوی از دانشگاه صنعتی شریف و برنده مدال طلای مسابقه بودند.