اطلاعیه تعطیلی دبیرخانه انجمن ریاضی ایران 26 تا 28 تیر 1402

بدینوسیله به اطلاع می رساند به دلیل برگزاری چهل و پنجمین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور و حضور کارمندان در محل مسابقات ریاضی (دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان) دبیرخانه انجمن از بیست و ششم تا بیست وهشتم تیر 1402 تعطیل است. پس از این تاریخ پاسخگوی شما عزیزان خواهیم بود.