آخرین مهلت بدون تمدید ثبت نام مسابقه ریاضی دانشجوئی کشور

نظر به ضرورت برنامه ریزی و رزرو محل اقامت و پذیرایی‌ها در زنجان،‌ برای آخرین بار مهلت ثبت نام مسابقه ریاضی دانشجوئی کشور تا  ۶ تیرماه ۱۴۰۲ تمدید می‌شود.
.
خواهشمند است چنانچه تاکنون نسبت به ثبت‌نام تیم آن دانشگاه برای مسابقه (و پرداخت هزینه‌های مربوط) اقدام نشده است، تا مهلت مقرر ۶ تیرماه ۱۴۰۲ نسبت به معرفی تیم آن دانشگاه و سپس تا یک هفته بعد از آن پرداخت هزینه‌ها صورت پذیرد. بدیهی است شرکت در مسابقه و ارائه خدمات تنها برای تیمهای دانشجوئی ممکن است که در مهلت مقرر ثبت نام و هزینه‌های خود را به طور کامل پرداخت نموده باشند.
جهت هرگونه هماهنگی فقط با دفتر انجمن ریاضی ایران ۸۸۸۰۸۸۵۵-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.
با سپاس
دبیرخانه انجمن ریاضی ایران