مجله انجمن ریاضی ایران: رو به پیشرفت

مجله انجمن ریاضی ایران (JIMS) ، نمایه شده توسط MathSciNet, zbMATH, Scopus، از ابتدای سال ۲۰۲۳ در مدل CAP (Continuous Article Publishing) منتشر می‌شود. به این معنی که هر مقاله پس از داوری استاندارد و پذیرش، بلافاصله در شماره جاری منتشر می شود و به این ترتیب دیگر صف انتظار چاپ مقالات برای این مجله وجود نخواهد داشت. توجه فرمایید که بولتن انجمن ریاضی ایران نیز از ۲۰۲۳ با این مدل توسط اشپرینگر منتشر می‌شود.

ضمنا JIMS در حال چاپ سه شماره ویژه است. از علاقه‌مندان به انتشار مقاله پژوهشی برای این شماره‌های ویژه (ترجیحا در حوزه کار ریاضیدانان مربوط) دعوت می‌شود، مقالات خود را با توجه به نکته زیر تا پایان شهریور ۱۴۰۲ به این مجله ارسال نمایند:

Short papers, preliminary papers, or summaries of results previously published are not acceptable

نشانی مجله این است:

https://jims.ims.ir