فراخوان چهارمین جایزه دکتر غلامحسین مصاحب

از نویسندگان واجد شرایط در آیین‌نامه این جایزه، مندرج در وبگاه انجمن، دعوت می‌شود که حداکثر تا 31 خرداد 1402 ضمن تکمیل فرم تقاضا، نسخۀ پی دی اف اثر خود (و در صورت در دسترس نبودن پی دی اف، یک نسخه کاغذی چاپ شده آن) را به نشانی انجمن ریاضی ایران iranmath@ims.ir ارسال نمایند. همچنین از اعضای هیأت علمی کشور دعوت می‌شود در صورت آشنایی با نویسندگان آثار شایسته، آنان را به ارسال اثر خود تشویق نمایند.

استثنائا در این دوره، آثاری که تاریخ چاپ اول آن‌ها در 10 سال اخیر بوده است می‌توانند نامزد دریافت جایزه شوند.

 

فراخوان چهارمین جایزه مصاحب

نامه

فرم مشخصات علمی

آئین نامه جایزه دکتر مصاحب