حضور رئیس انجمن در همایش ماهانه انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی

در آخرین روز هفته بهار ریاضی (۲۸۲۲ اردیبهشت 1402) مصادف با روز جهانی زنان در ریاضیات، سالروز تولد زنده یاد مریم میرزاخانی، و نیز بزرگداشت حکیم عمر خیام، همایش ماهانه انجمن معلمان ریاضی استان خراسان رضوی با همکاری انجمن ریاضی ایران و خانه ریاضیات مشهد برگزار شد. درآغاز همایش آقای نعمت الله عبدی با خیر مقدم به حاضرین، به طور اجمالی به بیان انگیزه طرح ایده هفته بهار ریاضی با تمرکز به وضعیت کنونی رشته های علوم ریاضی کشور پرداختند و به گوشه ای از نقش حکیم عمر خیام در ریاضیات را با تمرکز به کارهای وی درباره استقلال اصل توازی اقلیدس از چهار اصل دیگر اشاره نمودند.

سپس آقای دکتر محمد صال مصلحیان، رئیس انجمن ریاضی ایران، با گرامی داشت هفته بهار ریاضی و بیان تسلیت درگذشت معلم ریاضی دلسوز و استاد پیشکسوت آمار دانشگاه فردوسی مشهد، شادروان دکتر حسن صادقی، سخنرانی جذابی با عنوان «زندگی با جی پی تی (ChatGPT)» ایراد نمودند. ایشان ضمن معرفی این چتبال و کاربردهایش به مزایا و معایب استفاده از آن و نیز جنبه‌های آموزشی استفاده معلمان واستادان اشاره کرده و تجربیات خود را به مخاطبین انتقال دادند. دربخش پایانی همایش، انتخابات شورای اجرایی و بازرس انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان برگزارشد و اعضای دوره جدید انتخاب گردیدند.

 

روابط عمومی انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان خراسان رضوی