کسب رتبه یک توسط انجمن ریاضی ایران

با کمال خوشوقتی به اطلاع می رساند که طی نامه‌ای از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی ایران در وزارت علوم تحقیقات و فناوری، انجمن ریاضی ایران در آخرین ارزیابی این کمیسیون موفق به کسب رتبه یک در گروه علوم پایه شده است.

این موفقیت مرهون اندیشه‌های بدیع و تلاش‌های موثر اعضای شورای اجرائی کنونی و ادواری، اعضای هیئت‌های تحریریه نشریات انجمن، همکاران عضو کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی انجمن، نمایندگان انجمن در دانشگاه‌ها، و نیز همکاران ما در دفتر انجمن بوده است.

این موفقیت را به جامعه ریاضی ایران صمیمانه تبریک عرض می نمایم.

با احترام

محمد صال مصلحیان

رییس انجمن ریاضی ایران