برنامه مشترک پسادکتری بنیاد ملی نخبگان و انجمن ریاضی ایران

با کمال خوشوقتی به اطلاع می‌رساند که در راستای جذب اعتبار از نهادهای پژوهشی کشور توسط انجمن ریاضی ایران، برنامه مشترک برگزاری دوره‌های پسادکتری بنیاد ملی نخبگان و انجمن با هدف کمک به تکمیل تیم‌های پژوهشی ریاضیدانان خوب کشور و حمایت ازتوانمندی‌های دانش‌آموختگان ممتاز کشور تدوین و به مرحله اجرا درآمده است. در فراخوان اول این برنامه، بر اساس اولویت‌های مورد نظر بنیاد، تعداد ده نفر از اعضای هیات علمی به عنوان استاد میزبان انتخاب شده‌اند. به‌طور مسلم، انتخاب تعداد معدودی میزبان پسادکتری از میان جمع کثیری از ریاضیدانان شایسته کشور کاری بس دشوار بوده است.

در اینجا، انجمن ریاضی ایران وظیفه خود می‌داند که از همکاری و حمایت معاونت محترم سرآمدان و نخبگان بنیاد صمیمانه سپاسگزاری نماید. انجمن امیدوار است دور دوم این دوره‌ها، زیرنظر بنیاد ملی نخبگان، در آینده نزدیک آغاز گردد.

پذیرش پسادکتری برنامه مشترک بنیاد ملی نخبگان و انجمن ریاضی ایران  (فراخوان نوبت اول زمستان ۱۴۰۱)

توجه: سامانه بنیاد https://sina.bmn.ir  تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱ آماده ثبت درخواست دانش‌آموختگان دکتری برای دوره پسادکتری مزبور خواهد بود. خواهشمند است از تماس با بنیاد، میزبانان و انجمن ریاضی ایران اجتناب فرمایید.