تشکیل کمیسیون تخصصی علوم کامپیوتر

در جلسه آذرماه ۱۴۰۱، شورای اجرائی انجمن ریاضی ایران با تشکیل «کمیسیون تخصصی علوم کامپیوتر» در انجمن موافقت نمود. وظیفه این کمیسیون رصد وضعیت علوم کامپیوتر در کشور و ارائه پیشنهادات سازنده برای بهبود وضعیت آموزشی و پژوهشی این رشته به شورای اجرائی و کمک به اجرای برنامه‌های مصوب انجمن در ارتقای این علوم است.

بدینوسیله، از کلیه همکاران محترم دعوت می شود مشخصات (نام، شماره همراه، ایمیل، و لینک به گوگل اسکالر) اعضای هیئت علمی متخصص در این رشته که علاقه‌مند به عضویت و فعالیت در این کمیسیون هستند و دارای تحقیقات ارزنده در علوم کامپیوتر می باشند را به رئیس انجمن ریاضی ایران moslehian@um.ac.ir معرفی نمایند.