مراسم یادبود مرحوم دکتر علیرضا اشرفی برگزار شد

مراسم یادبود شادروان دکتر علیرضا اشرفی، استاد دانشگاه کاشان، صبح روز چهارشنبه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱ با حضور خانواده ایشان،‌ جمعی از فرهیختگان، ریاضیدانان و مسئولین دانشگاه در کاشان برگزار شد.

در این مراسم رییس انجمن ریاضی ایران و آقای دکتر علی ایرانمنش از طرف شورای اجرائی انجمن سخنرانی ایراد کردند و به ذکر فعالیت‌های علمی و تأثیرگذاری ایشان در پیشبرد ریاضیات در کشور پرداختند. همچنین سخنرانان دیگر به جنبه های اخلاقی و تدریس این استاد فرزانه اشاره کردند.