اعضای جدید کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران

 

کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران در سال ۱۳۹۶ به عنوان یکی از کمیته های این انجمن با هدف ایجاد فرصت­های مناسب برای مشارکت بیشتر بانوان ریاضیدان کشور در فعالیت های علمی، اجتماعی، ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در علوم ریاضی و بهره مندی از توانایی بانوان تشکیل شد. اسامی کاندیداهای دوره جدید این کمیته با لحاظ نمودن پیشنهادات دانشکده های ریاضی دانشگاه های کشور، در نوزدهمین جلسه شورای اجرایی انجمن ریاضی مورخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱ مطرح و در راستای نیل به اهداف تشکیل این کمیته، اعضای زیر برای دوره سوم کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران تا اول دیماه ۱۴۰۳ انتخاب شدند.

  1. دکتر خدیجه احمدی آملی (دانشگاه پیام نور و عضو دوره دوم کمیته بانوان)

  2. دکتر نرگس تولایی (دانشگاه دامغان و عضو دوره دوم کمیته بانوان)

  3. دکتر مهدیه حدادی (دانشگاه سمنان)

  4. دکتر مرضیه شمس یوسفی (دانشگاه گیلان)

  5. دکتر مریم عرب عامری (دانشگاه سیستان و بلوچستان)

  6. دکتر رباب علیخانی (دانشگاه تبریز)

  7. دکتر زهره مستقیم (دانشگاه علم و صنعت ایران، عضو دوره دوم کمیته بانوان، و عضو شورای اجرایی انجمن ریاضی زنان آسیا و اقیانوسیه)

همچنین خانم دکتر اشرف دانشخواه (دانشگاه بوعلی همدان) به عنوان رئیس این کمیته برگزیده شدند.

امید است کمیته بانوان در دوره جدید با حمایت های علاقه مندان به پیشرفت ریاضیات کشور مانند گذشته از کمیته های فعال انجمن باشد.