تأسیس «کمیته انتشار کتاب» انجمن ریاضی ایران

تأسیس «کمیته انتشار کتاب» انجمن ریاضی ایران به پیشنهاد خانم دکتر فائزه توتونیان، عضو شورای اجرائی، در نوزدهمین جلسه شورای اجرائی انجمن مورخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱ به تصویب رسید. رییس این کمیته خانم دکتر فائزه توتونیان و اعضای آن به شرح ذیل تعیین گردیدند:

آقای دکتر داود خجسته سالکویه، دانشگاه گیلان

خانم دکتر نسرین شیرعلی، دانشگاه شهید چمران اهواز

آقای دکتر علی غفاری، دانشگاه سمنان

آقای دکتر مجید میرزاوزیری، دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر مهرداد نامداری ، دانشگاه شهید چمران اهواز

هدف از تشکیل این کمیته انتشار کتاب‌های ریاضی با کیفیت همراه با آرم انجمن ریاضی ایران بر جلد آن است. یک ناشر خصوصی معتبر به این کمیته برای اخذ شابک، ثبت شناسنامه کتاب، و … کمک خواهد کرد. بعضی از این کتاب‌ها در صورت پوشش هزینه آن توسط نویسنده یا ناشر خصوصی به صورت کاغذی و مابقی به صورت الکترونیکی منتشر می شوند. نویسندگان می توانند بخشی یا تمام منافع حاصل از فروش کتاب را به انجمن برای اجرای برنامه‌های آن اهدا نمایند. همچنین كتاب هاي الكترونیکی انجمن به صورت رايگان به اعضاي انجمن و با هزینه کم به ساير افراد عرضه مي شوند.