درگذشت تأثرانگیز دکتر علیرضا اشرفی

با کمال تأسف و اندوه فراوان جامعه ریاضی کشور یکی از خدمتگزاران صدیق خود را در سانحه تصادف اتومبیل از دست داد. دکتر علیرضا اشرفی (۱۴۰۱-۱۳۴۳)، استاد گروه ریاضی دانشگاه کاشان و پژوهشگر برگزیده کشوری در سال ۱۳۸۸، یکی از دغدغه‌مندان پیشرفت ریاضیات کشور بود و یک دوره سردبیری بولتن انجمن ریاضی ایران را به عهده داشت. وی همواره با مشارکت فعال در کمیته های مختلف در دانشگاه کاشان و نیز در سطح کشور مانند کارگروه تخصصی علوم ریاضی وزارت علوم، تأثیرگذاری و علاقه خود به اعتلای ریاضیات و شایستگی های حرفه ای خویش را نشان داده بود.

وی یکی از پژوهشگران شاخص در حوزه نظریه گروه‌ها و ترکیبیات در کشور و به ویژه «ریاضیات در شیمی» بود و در سال ۱۳۹۶ به عنوان دبیر انجمن جهانی ریاضی شیمی انتخاب گردید. ایشان مدیر گروه نانومحاسبات دانشگاه کاشان نیز بوده است. آثار وی در zbMATH Open  و Google Scholar قابل مشاهده است.

انجمن ریاضی ایران این مصیبت اندوهناک را به جامعه ریاضی کشور، همکاران دانشگاه کاشان، و خانواده محترم ایشان صمیمانه تسلیت عرض می نماید و برای روح آن مرحوم آرامش و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت می نماید.

محمد صال مصلحیان
رییس انجمن ریاضی ایران