تغییر زمان برگزاری بیست و پنجمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن

بازگشت به نامه شماره 25/س.آ.ر. مورخ 14/10/1401 و بنا به درخواست کمیته برگزاری « بیست و پنجمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن» به استحضار می‌رساند با تغییر زمان برگزاری سمینار به 12 تا 15 اردیبهشت سال 1402 موافقت شد.