نمایه شدن مجله انجمن ریاضی ایران در MathSciNet

با کمال خوشوقتی به اطلاع می رساند که مجله انجمن ریاضی ایران (J. Iran. Math. Soc.) برای نمایه شدن در MathSciNet از انتشارات انجمن ریاضی امریکا پذیرفته شده است.

متن نامه Mathematical Reviews در زیر آمده است:

Dear Professor Mohammad Sal Moslehian,

Mathematical Reviews is pleased to inform you that the Journal of the Iranian Mathematical Society ​is now 
a listing in MathSciNet.  We plan to begin processing this journal for indexing and reviewing purposes from the open access website: 
http://jims.ims.ir/
 
As part of this process, we will send PDF files of articles selected for review to assigned reviewers. Each article sent to a reviewer is watermarked with the words “Review Copy Only.” Also, it is delivered with the following message: “PLEASE NOTE: This PDF file of this article is intended for reviewing purposes only and is not to be forwarded.”  We have found that PDF delivery improves the timeliness of the reviewing process.

If articles are registered at CrossRef (
www.crossref.org), links to the full text will be included in the article entries in MathSciNet.  A link to the journal’s web page is included in each article entry.

More information about the American Mathematical Society (AMS), Mathematical Reviews, and the scope of MathSciNet coverage is available at the following web pages:


http://www.ams.org/
http://www.ams.org/mr-database
http://www.ams.org/authors/mr-edit.html

Please let me know if you have questions.


Sincerely,
 
Beverly Demchuk-Burke
Senior Bibliographic Specialist