دعوت همکاری با بخش مسائل دوماهانه ریاضی

از کلیه علاقه‌مندان که مایلند در بخش مسائل دوماهانه انجمن همکاری نمایند دعوت می شود تا پایان آذرماه، نام، تحصیلات و شماره همراه خود را به انجمن ریاضی ایران  iranmath@ims.ir ارسال نمایند. قرار است هر دو ماه  ۵ تا ۱۰ سوال در سطح کارشناسی دانشگاهی/ریاضیات دبیرستانی تهیه و منتشر گردد.