عضویت دکتر محمد صال مصلحیان در فرهنگستان علوم جهان TWAS

بر اساس اعلام فرهنگستان علوم جهان (TWAS) وابسته به سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو)، آقای دکتر محمد صال مصلحیان استاد دانشگاه فردوسی مشهد، رییس انجمن ریاضی ایران، و عضو شاخه ریاضی فرهنگستان علوم ایران با توجه به سوابق برجسته پژوهشی و فعالیت‌های موثر درخشان در پیشبرد ریاضی، به عنوان عضو دائم فرهنگستان علوم جهان (TWAS; The World Academy of Sciences) انتخاب شده اند.

قابل ذکر است که تا پیش از این فقط ۱۹ نفر از ایران به عضویت این نهاد علمی جهانی انتخاب شده اند که دربرگیرنده ۴ نفر پزشکی، ۱ نفر مهندسی، ۲ نفر کشاورزی، ۵ نفر شیمی، ۲ نفر زیست شناسی، ۴ نفر فیزیک و ۱ نفر ریاضی است.

https://twas.org/directory

وی محقق ارشد مرکز بین‌المللی فیزیک نظری در ایتالیا، برنده جایزه علامه طباطبائی، جایزه بنیاد دانشگاهی فردوسی، و پژوهشگر برتر کشوری در علوم پایه بوده است.

انجمن ریاضی ایران ضمن ارج‌نهادن، این فرصت را برای جامعه ریاضی ایران بسیار مغتنم می‌شمارد.