سخنرانی رییس انجمن در همایش «رویداد ترویج علم»

دکتر محمد صال مصلحیان در همایش رویداد علم که روز سه‌شنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۱ برگزار شد سخنرانی تحت عنوان «جنبش پست مدرن و ریاضیات» ایراد نمود.

 

متن سخنرانی در اینجا قابل مشاهده است.