گارت دیلز، ریاضیدان سرشناس بریتانیائی، درگذشت

هرلد گارت دیلز ، استاد پیشکسوت دانشگاه‌های لیدز و لنکستر، روز یکشنبه 17 مهرماه ۱۴۰۱ در ۷۸ سالگی درگذشت. وی به خاطر تحقیقات ارزنده‌اش در آنالیز تابعی و به ویژه جبرهای باناخ مشهور است و یکی از موسسان کنفرانس جبرهای باناخ بوده است. وی حداقل دوبار برای کنفرانس‌های ریاضی که در اصفهان و مشهد برگزار شد به ایران سفر کرد. وی ۹ کتاب نوشته است که بعضی از آنها در دانشگاه‌های ایران تدریس شده است. آثار او در اینجا قابل مشاهده است. روحش شاد