مجمع عمومی سالانه انجمن رياضی ايران تشکیل گردید

مجمع عمومی سالانه انجمن رياضی ايران روز سه‌شنبه ۱۵ شهریورماه  از ساعت 17 تا  19 به صورت برخط در پنجاه و سومین کنفرانس ریاضی کشور با حضور حدود ۱۲۰ شرکت کننده برگزار شد.