ششمین گردهمایی سالانه کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران 14 شهریورماه 1401 از ساعت 17 برگزار خواهد شد. از جناب آقای دکتر احمد صفاپور عضو هیأت علمی دانشگاه ولیعصر رفسنجان و خانم پروفسور بتول تنبی از دانشگاه بغازیچی به عنوان سخنرانان مدعو در این گردهمایی دعوت بعمل آمده است.

برای دریافت برنامه ششمین گردهمایی سالانه کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران کلیک نمایید.

لینک گردهمایی:

https://s1.mazust.ac.ir/women