اهدای جایزه فاطمی در مراسم افتتاحیه پنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران

جایزه فاطمی در مراسم افتتاحیه پنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران به آقای علی عباسی دبیر بازنشسته ریاضی از شهر بهشهر (استان مازندران) اهدا شد.

 

لوح اهدایی به آقای عباسی