برای دریافت اطلاعات بیشتر از کارگاه‌های پنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران به این لینک مراجعه فرمایید.