برنامه درسـی دوره کارشناســی پیوســته‬ ‫ریاضیات و کاربردها (فایل)

‫جناب آقاي دکتر محمد صال مصلحیان‬
‫رییس محترم انجمن ریاضی ایران‬

‫با اهداي سلام ‪،‬‬
‫احتراماً بدینوسیله به استحصار می رساند که فایل بازنگري شده برنامه درسـی دوره کارشناســی پیوســته‬ ‫ریاضیات و کاربردها در سامانه دفتر برنامه ریزي وزارت عتف قرار داده شده است و قابل اجرا از نیمسال اول‬ ‫سال تحصیلی ‪ 1401-1402‬می باشد‪ .‬لذا خواهشمند است به اطلاع گروه هاي ریاضی دانشگاه ها از طریق‬ ‫نمایندگان محترم انجمن ریاضی رسانیده شود تا فرصت لازم براي تنظیم برنامه ارائه دروس در دانشگاه ها بر‬ ‫اساس برنامه جدید داشته باشند‪ .‬ضمنا لازم است از همکاري صمیمانه انجمن ریاضی ایران در ارسال نظرات‪،‬‬ ‫انتقادات و پیشنهاد هاي سودمند گروه هاي ریاضی دانشگاه ها و نیز زیرکمیته هاي تخصصی انجمن و شاخه ‫ریاضی فرهنگستان علوم که در فرآیند تهیه ویرایش نهایی این برنامه مورد استفاده قرار گرفته است و‬ ‫همچنین اعضاي محترم کارگروه برنامه ریزي علوم ریاضی وزارت عتف که با دقت و حوصله فراوان در تهیه این‬ ‫برنامه نقش اصلی را بعهده داشته اند صمیمانه تشکر نمایم‪ .‬امیدوارم اجراي این برنامه بتواند در جهت کاهش‬ ‫چالشهاي موجود و اعتلاي جامعه ریاضی کشور هر چند به صورت اندك موثر واقع گردد‪ .‬به پیوست فایل ‫ویرایش نهایی و مصوب وزارت ارسال می گردد‪.‬‬

‫قبلا از همکاري حضرتعالی کمال تشکر و سپاسگزاري را داریم‪.‬‬

‫مدیر کارگروه تخصصی علوم ریاضی‬
احمد عرفانیان

متن نامه

فایل بازنگري شده برنامه درسـی دوره کارشناســی پیوســته ریاضیات و کاربردها