ارتقای بولتن انجمن ریاضی ایران بر اساس شاخص‌های WOS

بر اساس اطلاعات پایگاه Web of Science در مورد ضریب تأثیر مجلات (Journal Impact Factor) که به تازگی منتشر شده است، بولتن انجمن ریاضی از چارک Q4 (با ضریب تاثیر ۰.۶۴۴ در سال ۲۰۲۰) به چارک Q3 (با ضریب تاثیر ۰.۷۷۶ در سال ۲۰۲۱) ارتقا یافته است. ضریب تأثیر که متوسط تعداد ارجاعات به مقالات یک مجله را در طی دو سال نشان می دهد یکی از و نه تنها شاخص‌ ارزیابی مجلات است.
این موفقیت مرهون تلاشهای آقای دکتر سلیمانی دامنه (سردبیر وقت) و همکاران محترم ایشان در هیئت تحریریه بولتن بوده است.از ایشان صمیمانه تشکر نموده و برای آقای دکتر گازر (سردبیر جدید بولتن) و همکاران گرامی وی آرزوی موفقیت می‌نماییم.

شورای اجرائی انجمن ریاضی ایران