دیدار رییس انجمن ریاضی ایران و رئیس گروه ریاضی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

در دیداری که بین دکتر محمد صال مصلحیان، رییس انجمن ریاضی ایران، و دکتر محمدرضا سیدصالحی، رئیس گروه ریاضی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، در روز چهارشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۱ در محل گروه ریاضی این سازمان صورت گرفت چالش‌های مربوط به آموزش ریاضی مورد بحث قرارگرفت.

به ویژه مشکلات ناشی از آموزش ریاضی در دوره ابتدایی توسط نیروهای غیر علاقمند و بدون تخصص در حوزه آموزش ریاضی، کاهش تعداد ساعات درسی ریاضی در دوره متوسطه، درخواست خانواده‌ها برای آموزش فنون تست زنی برای کنکور به جای آموزش مفهومی در سال‌های آخر دوره متوسطه دوم و کمرنگ شدن استدلال ریاضی در این مقطع علی رغم تغییر رویکرد کتب ریاضی به سوی فعالیت دانش‌اموزان در فرآیند یاددهی-یادگیری، کاهش ارزش درس ریاضی در کنکور  رشته تجربی، کاهش تعداد دانش‌اموزان رشته ریاضی‌فیزیک در کشور، و کاهش اقبال دانشجویان به سوی رشته‌های علوم پایه مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان، گروه ریاضی اعلام کرد که همواره از دریافت نقطه نظرات و راهکارهای اعضای محترم انجمن ریاضی در ارتباط با چالش‌های گوناگون آموزش ریاضی و کتابهای درسی ریاضی استقبال می نماید.