راه‌اندازی بخش مسائل ماهانه ریاضی در وبسایت انجمن

با کمال مسرت، به اطلاع می رساند که از خرداد ۱۴۰۱ مجموعه سوالات ریاضی برای حل به طور ماهانه زیرنظر آقای دکتر بیژن احمدی کاکاوندی به همراه گروهی از ریاضیدانان علاقه‌مند در وبسایت انجمن منتشر می شود. علاقه‌مندان می توانند پاسخ آنها و سوالات ریاضی جذاب خود را (همراه منابع و مأخذ دقیق) برای بررسی جهت درج در مجموعه جواب‌ها/ سوال‌ها به نشانی mathproblem.iran@gmail.com ارسال نمایند.