بولتن انجمن ریاضی ایران در فهرست ۲۵ درصد بالای مجلات اشپرینگر در کیفیت عملکرد هیأت تحریریه

بر اساس نظر سنجی اشپرینگر از نویسندگان مجلات خود، بولتن انجمن ریاضی ایران جزء ۲۵ درصد بالای مجلات اشپرینگر در کیفیت عملکرد هیأت تحریریه قرار گرفته است. این نشان از تعهد و اشتیاق دست اندرکاران توانمند این نشریه دارد.

شورای اجرایی انجمن از زحمات ارزشمند سردبیر محترم بولتن، جناب آقای دکتر مجید سلیمانی دامنه، و سایر همکاران محترم در هیأت تحریریه قدردانی می‌کند و امیدوار است تلاش این عزیزان به ارتقای بیش از پیش این مجله بیانجامد.

با احترام

رییس انجمن ریاضی ایران و مدیر  مسئول بولتن